Privacybeleid

Een mindful manier in het omgaan met jouw gegevens.

Je vindt hier mijn privacy beleid. Net zoals alle andere bedrijven heb ik mij te houden aan een aantal richtlijnen.

Ik verzamel voornamelijk email adressen en namen. Alle gevoelige informatie die met mij gedeeld wordt in coaching schrijf ik op papier en daarvan ontvang je vaak een korte terugkoppeling per mail. 

Adresgegevens moet ik verzamelen vanwege facturen en voor de belastingdienst.

Dus daar gaan we:

In dit beleid laat ik weten wat ik doe en hoe, het doel is om jou te laten weten wat ik met jouw gegevens doe. Heb jij je ingeschreven voor mijn mailinglijst? Dan ontvang je met regelmaat mailing van mij. Je bent altijd vrij om je uit te schrijven hiervoor, deze link wordt altijd meegegeven.

Alvorens ik een aantal statements doe wil ik je laten weten dat ik alleen gegevens gebruik voor mijn mailing per email. Namelijk naam en emailadres. Persoonlijke gevoelige info vraag ik over het algemeen niet expliciet naar en bewaar ik niet. Tenzij dit in een mail staat verwerkt, dan wordt deze gearchiveerd op mijn computer, net zoals de inschrijfformulieren.

Mijn bedrijf draagt ook mijn eigen naam: Maria ter Beek. 

Maria ter Beek is gevestigd in Assen, en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Gedetaileerde contactgegevens zijn op te vragen per mail.

Ik, Maria ter Beek, ben ook de Functionaris Gegevensbescherming en heb je vragen? Dan ben ik te bereiken via info@mariaterbeek.nl

Persoonsgegevens die Maria ter Beek verwerkt
Maria ter Beek verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op mijn website aan te maken bij aankoop van producten, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mariaterbeek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Maria ter Beek verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van de nieuwsbrief 
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken in mijn webshop
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Maria ter Beek analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Maria ter Beek volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
– Maria ter Beek verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Maria ter Beek neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Maria ter Beek) tussen zit. Maria ter Beek gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Mailing programma: Mailerlite voor de nieuwsbrieven  en daarmee verzamel ik dus alleen jouw naam en emailadres. Daarnaast werk ik zelf vanuit Gmail, voor het verwerken van mijn mail. Ook werk ik met google Drive voor het opslaan van gegevens en vragenlijsten die je invult met eventuele wat persoonlijkere gegevens. Ik vermeld dit er altijd bij.

Webshop & facturen: Koop je iets online bij mij, dan gaat dat via een programma Woocommerce en deze maakt weer een koppeling met mijn boekhoudprogramma Informer. Om deze koppeling automatisch te laten verlopen gebruik ik een webwinkel plugin. Ik heb verwerkersovereenkomsten gesloten.

Membership online programma gaat via een programma dat heet Whishlist en daarvoor heb ik jouw volledige naam en emailadres nodig: www.mindful-online.com

Ik werk met andere freelancers:

Mijn boekhouding wordt gedaan door Nicole Bakker: https://zzpserviceachterhoek.nl/

Mijn website wordt beheerd door mijzelf

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Maria ter Beek bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bij aanmelden van een mailinglijst kun je zelf jouw persoonlijke gegevens wijzigen.

Personalia > Bewaartermijn > Wordt opgeslagen in mijn boekhoud programma en bewaard zolang ik dit programma gebruik.
Adres > Bewaartermijn > Zie hierboven

Delen van persoonsgegevens met derden
Maria ter Beek verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (zoals de Belastingdienst). Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Maria ter Beek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Maria ter Beek gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Maria ter Beek en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mariaterbeek.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Maria ter Beek wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Maria ter Beek neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mariaterbeek.nl

Ontvang een gratis Mini Meditatie voor elke dag

Mediteren kun je leren

Check in bij jezelf

Ontvang een gratis Mini Meditatie voor elke dag